Uzman eğitim ve öğretim kadromuzla, kaliteli kaynak kitap ve ek etüt çalışmalarımızla kitlesel ve bireysel başarıyı desteklemekle beraber, öğrencilerimizin öğrenme sorumluluklarını geliştirerek yeterliliklerini arttırmak ve harekete geçirmek en temel hedefimizdir.

Öğrencilerin liselere giriş sınavlarına ve lise öğrenimine sağlam bir akademik altyapı oluşturulur. Ayrıca akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi ve branş öğretmenleri tarafından geliştirilip takip edilir. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar hâlinde dosyalanıp, değerlendirilerek velilere bilgilendirme yapılır.

Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal potansiyelleri bütünsel olarak desteklenerek öğrenme sürecine dâhil edilir. Düzenli, çok yönlü yurt içi-dışı geziler, yarışmalar, kitap okuma ve yorumlama etkinlikleri, hikâye anlatma-anlattırma saatleri, sportif ve sanatsal faaliyetler sosyal kulüpler çatısı altında yürütülür.

Müzik, resim, sinema, tiyatro ya da spor alanlarında öğrencilerin yetenekleri değerlendirilerek uygun branşlarda profesyonelleşmelerine zemin hazırlanır.

Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin zihinsel gelişim basamaklarına uygun bir plan dâhilinde 4 yıllık ortaokul eğitimini kapsayan, sınıf düzeyine göre kademelendirilmiş bütünsel bir programla dil becerileri geliştirilir. Uygulama dersleri, drama ve benzeri etkinliklerle kazandıkları dil becerilerini günlük hayatta uygulama imkânı sunulur.

Haberler


  • 11-05-2023

    Deprem tatbikatında öğrencilerimiz 'Çök, Kapan, Tutun' hareketini öğrendiler.

  • 09-08-2022

    Öğrencilerimizle geleneksel Bilim Şenliği etkinliğimizi gerçekleştirdik.
Veli Görüşleri

Neden Çorlu Koleji ? Velilerimiz bu önemli soruya nasıl yanıtlar verdiler ?